അങ്ങെനെ ഇ.ശ്രീധരനും പരാജിതരുടെ കൂട്ടതിലൊട്ടു?

കേരളമേ നീ നീ വിണ്ടും അഭിമാനിക്കു . ഒരു അപരാജിതനെന്നു  അഹങ്കരിച്ചവനെ കൂടി തോലിപിച്ചു നീ. പാമ്പൻ  പാലവും ഡെൽഹി മേട്രോയും ഒന്നുംമല്ല മനുഷ്യാ !. ഈ ടൈപ്പ് അഹങ്കാരവും ആയി ഞങ്ങളുടെ അടുതോട്ടു വന്നേക്കരുത്. 3 വർഷം കൊണ്ട് മെട്രോ റെയിൽവേ , അതും കേരളത്തില, ഇതേ കർത്താവെ ഇതിയാനെ ഒന്നും ബോധം ഒന്നും ഇല്ലേ?

ആദ്യം പോയ്‌ 3 വര്ഷം കൊണ്ട് ഒരു കിലോ മീറ്റർ റോഡു പണിതു നോക്ക്. എന്നിട്ട് ഈ പണിക്കു ഇറങ്ങു. കഷ്ടം വെറുതെ വഴിയിൽ കിടന്ന വയ്യാവേലി ‘അവിടെയും ഇവിടെയും’ എടുത്തു വെക്കരുത്.
Continue reading →

സോദരി, നീ ഉറങ്ങു. ഈ മണ്ണിനു കാവലായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഒരു പക്ഷെ, പോലീസും പത്രക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരി ആണെങ്കിൽ നിർഭയ എന്നാ പേരിനു പിടഞ്ഞു വീണു മരിച്ച ആ പെണ്‍കുട്ടിയും അര്ഹയാണ് . ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്ത്രയായി മരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ കപാളികരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരില് നിനക്ക് നഷ്ടപെരുട്ടുവെങ്കിൽ നിയാണ് ശരിയായ രക്ത സാക്ഷി. ജനാധിപത്യം ഇന്നും ഒരുപാടു അകലെ ആണ് എന്ന് വീണ്ടും നമ്മളെ ഒര്മിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഒരാള്കുടി. ഒരു പക്ഷേ നീ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കപെടാൻ അർഹ. .

എത്രയോ സ്ത്രീകൾ നടന്ന ആ വഴിയിൽ നീ എന്തിനു വഴിമാറി നടന്നു. നിനക്കും ചിന്തിച്ചു കൂടായിരുന്നോ, അപമാനവും കലിയക്കലും തലവിധി എന്ന്. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങന ചിന്തിച്ചു കടന്ന വഴിത്താര അല്ലെ അത്.

Continue reading →

ദാണ്ടെടാ ദോ ലവന്‍ വന്നു.. കൃഷ്‌ണനും രാധയും DVD .

ദാണ്ടെടാ ദോ ലവന്‍ വന്നു.. കൃഷ്‌ണനും  രാധയും DVD .

ആരെങ്കിലും തിയേറ്ററില്‍ പോയ്‌ കണ്ടില്ലേല്‍, പോയ്‌ വാങ്ങു വാങ്ങി ആഘോഷിക്കു . ഇവിടെ ക്ഞെക്കി മേടിക്കുക( ക്ലിക്ക്  ഹിയര്‍ ടു ബയ്) ( Click Here to Buy)

പിന്നെ സ്റ്റോക്ക്‌ പരിമിതം  ആണ്. അത് കൊണ്ട് വേഗം വേഗം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യ്. പിന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. തലമുറകള്‍ക്ക് ആയി സുക്ഷിച്ചു വെക്കാന്‍ ഒരു ഉത്തമ ഉപഹാരം.

പിന്നെ. പ്രേക്ഷക ലക്ഷങ്ങള്‍ ഒരു  ഓഫര്‍ പോലും ഇല്ലാതെ ഇട്ടിടുട്ടു പോലും രണ്ടു കാലും (അതോ കോലോ) നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമയ്ക്കു ഒരു പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ് തന്നെ എന്ന് സംശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ  പറയാം.

Continue reading →

CakePHP – Sort Find() results by Array of Ids? – Order by Array – MYSQL

This is one of the question I was faced in my recent project. I would like to share the same with you.

It was raised when I have to order paginate results in an order of set of IDs. I was trying to recall many scenarios. But no use.

Then I was started thinking, do MySQL have any similar option, Yes, MySQL have it’s FIELD(). It was really awesome one and which help me furnish my needs well.

Continue reading →

Google’s New Web Calculator to search – Amazing addition by Google Team

Wow!!. it’s really shocked to see Google’s new Calculator App on search results page. They have a made fantastic JavaScript calculator to replace their old calculator which just give you the result.

That too the calculator have have all the features of Scientific calculator!!

It work well in mobiles version too

Kudos to Google Team, as they are adding as many usability features to search everyday. I believe they are planning replace almost all desktop and web apps with Google.

Another innovation is “what is my ip”. Please search this keyword. Which will result you your public IP.. This will leads to the end of Era of many sites just to show your Ip.

why did first Google g|india!@ Chennai become a big failure ?

I have no ideas, how many of you guys have attended Google g|day event was conducted at Chennai Trade center on 19th-20th of this month. I can assure, it will be really hard to find at least few satisfied people from all of them. Unfortunately I was also attended the meeting . But it was  one of the crap seminar/conference/event I have attended so far( I mean professional meetups).

It lacks in following areas

Continue reading →

Media element js – A HTML5/Jquery Video Player – Streaming Video Not working issue – A Quick Solution

Scenario

Recently I have worked in an HTML 5 App for Ipad. It was basically video presentation framework. initially the requirement was like a video which we need to play in iPad with all other features of of Video Presentation. It’s exactly like replacing a flash/silverlight application to JQUERY/HTML5. we have done same with MediaElement.js

Issues

But after getting ‘wow ” from client, they were asked us to replace the video with a streaming video. But the url given was not a video link. It’s like youtube video links. It was simply out puts a video player on clicking the link. On close inspection it was observed that it was made by usin of jwpalyer(!!) – another wonderful HTML5/Jquery Video Player . So the its become the much easier for us. Because the video is hard coded (!!!).

Continue reading →